режиссёр


Bản dịch: đạo diễn
Chuyển ngữ: [regissyòr]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Мужской
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный режиссёр режиссёры
Родительный режиссёра режиссёров
Дательный режиссёру режиссёрам
Винительный режиссёра режиссёров
Творительный режиссёром режиссёрами
Предложный о режиссёре о режиссёрах
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này