You can change this website language: English

Tự đăng ký

вкус


Bản dịch: vị
Chuyển ngữ: [vkus]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Мужской
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный вкус вкусы
Родительный вкуса вкусов
Дательный вкусу вкусам
Винительный вкус вкусы
Творительный вкусом вкусами
Предложный о вкусе о вкусах

Ví dụ về sử dụng

Мне нравится Ваш музыкальный вкус. [mne nràvitsa vash muzykàl'nyj fkùs] - Tôi rất thích khẩu vị âm nhạc của bạn.
съешьте чего-нибудь вкусненькое [s"jèsh'ti chivò-nibut' vkùsnin'kaje] - hãy ăn một cái gì đó thật ngonBạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này