You can change this website language: English

Tự đăng ký

горячий


Bản dịch: nóng
Chuyển ngữ: [garyàchij]

Thành phần câu văn: Прилагательное
Giống: Мужской

Ví dụ về sử dụng

Принесите мне горячий чай с лимоном [prinisìti mn'eh garyàchij chaj s limònam] - Xin hãy mang đến cho tôi chén trà nóng với chanhBạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này