You can change this website language: English

Tự đăng ký

окно


Bản dịch: cửa sổ
Chuyển ngữ: [aknò]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Средний
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный окно окна
Родительный окна окон
Дательный окну окнам
Винительный окно окна
Творительный окном окнами
Предложный окне окнах

Ví dụ về sử dụng

Распахните окно в новый день [Raspakhnìte oknò v nòvyj dèn']Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này