You can change this website language: English

Tự đăng ký

туалет


Bản dịch: nhà vệ sinh
Chuyển ngữ: [tualèt]

Ví dụ về sử dụng

Где здесь мужской (женский) туалет? [gde zdes` muzhskoj (zhenskij) tualet?] - Nhà vệ sinh nam (nữ) ở đâu?
Простите, где здесь туалет? [prastìti, gde sdes' tualèt?] - Xin lỗi, nhà vệ sinh ở đâu?Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này