перец


Bản dịch: hạt tiêu
Chuyển ngữ: [pèrits]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Мужской
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный перец перцы
Родительный перца перцев
Дательный перцу перцам
Винительный перец перцы
Творительный перцем перцами
Предложный о перце о перцах

Ví dụ về sử dụng

молотый перец чили [mòlatyj pèrets chìli] - bột ớt đỏ
соль и перец [sol' i perets] - muối và tiêuBạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này