You can change this website language: English

Tự đăng ký

колбаса


Bản dịch: giò
Chuyển ngữ: [kalbasà]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Женский
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный колбаса колбасы
Родительный колбасы колбас
Дательный колбасе колбасам
Винительный колбасу колбасы
Творительный колбасой колбасами
Предложный о колбасе о колбасах
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này