You can change this website language: English

Tự đăng ký

лук


Bản dịch: hành
Chuyển ngữ: [luk]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Мужской
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный лук луки
Родительный лука луков
Дательный луку лукам
Винительный лук луки
Творительный луком луками
Предложный о луке о луках
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này