Tự đăng ký

ягоды


Bản dịch: quả mọng
Chuyển ngữ: [yàgady]

Thành phần câu văn: Существительное
Số:

Ví dụ về sử dụng

желтые ягоды [zhyoltye yagody]Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này