You can change this website language: English

Tự đăng ký

крыжовник


Bản dịch: quả lý gai
Chuyển ngữ: [kryzhòvnik]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Мужской
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный крыжовник крыжовники
Родительный крыжовника крыжовников
Дательный крыжовнику крыжовникам
Винительный крыжовник крыжовники
Творительный крыжовником крыжовниками
Предложный о крыжовнике о крыжовниках
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này