рекомендации


Bản dịch: khuyến nghị
Chuyển ngữ: [rikamindàtsii]

Thành phần câu văn: Существительное
Số: Множественное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный рекомендация рекомендации
Родительный рекомендации рекомендаций
Дательный рекомендации рекомендациям
Винительный рекомендацию рекомендации
Творительный рекомендацией рекомендациями
Предложный о рекомендации о рекомендациях
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này