руководитель


Bản dịch: người lãnh đạo
Chuyển ngữ: [rukavadìtil']

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Мужской
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный руководитель руководители
Родительный руководителя руководителей
Дательный руководителю руководителям
Винительный руководителя руководителей
Творительный руководителем руководителями
Предложный о руководителе о руководителях
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này