голубые


Bản dịch: màu xanh lơ
Chuyển ngữ: [galub`yi]

Thành phần câu văn: Прилагательное

Ví dụ về sử dụng

У неё голубые глаза. [u niyò galub`yje glazà] - Cô ấy có đôi mắt màu xanh lơ.Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này