виза


Bản dịch: thị thực
Chuyển ngữ: [vìza]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Женский
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный виза визы
Родительный визы виз
Дательный визе визам
Винительный визу визы
Творительный визой визами
Предложный о визе о визах

Ví dụ về sử dụng

гостевая виза [gastivàya vìza] - thị thực làm kháchBạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này