Tự đăng ký

раздражённый


Bản dịch: bị khiêu khích
Chuyển ngữ: [razdrazhònnyj]

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này