внимание


Bản dịch: sự chú ý
Chuyển ngữ: [vnimànije]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Средний
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный внимание внимания
Родительный внимания вниманий
Дательный вниманию вниманиям
Винительный внимание внимания
Творительный вниманием вниманиями
Предложный о внимании о вниманиях

Ví dụ về sử dụng

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này