You can change this website language: English

Tự đăng ký

Нептун


Bản dịch: sao Hải Vương
Chuyển ngữ: [niptùn]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Мужской
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный Нептун -
Родительный Нептуна -
Дательный Нептуну -
Винительный Нептуна -
Творительный Нептуном -
Предложный О Нептуне -
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này