батарея


Bản dịch: lò sưởi nước nóng
Chuyển ngữ: [batarèya]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Женский
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный батарея батареи
Родительный батареи батарей
Дательный батарее батареям
Винительный батарею батареи
Творительный батареей батареями
Предложный о батарее о батареях

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này