You can change this website language: English

Tự đăng ký

тарелка


Bản dịch: cái đĩa
Chuyển ngữ: [tarèlka]

Ví dụ về sử dụng

тарелка для салата [tarèlka dlya salàta] - đĩa cho món salát
тарелка для хлеба [tarèlka dlya khlèba] - đĩa để đựng bánh mỳBạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này