You can change this website language: English

Tự đăng ký

сын


Bản dịch: con trai
Chuyển ngữ: [syn]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Мужской
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный сын сыновья
Родительный сына сыновей
Дательный сыну сыновьям
Винительный сына сыновей
Творительный сыном сыновьями
Предложный о сыне о сыновьях

Ví dụ về sử dụng
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này