You can change this website language: English
Giáo viên
Inga

Inga

  • Thông tin liên lạc:
  • Email: for_vkontakte.ru@mail.ru

Ngôn ngữ thứ hai:


Tự đăng ký

Inga

Привет! Меня зовут Инга.
Русский - мой родной язык. Люблю его и помогу вам подружиться с ним.
Работаю с детьми и взрослыми.

Hola! Soy Inga, vivo en Rusia, en la ciudad de San Petersburgo.
El ruso es mi lengua nativa. Soy profesora de ruso y me gusta enseñar. Puedo ayudarte con el idioma y también hacer amigos nativos.
Enseño a niños y adultos.

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này