You can change this website language: English

Tự đăng ký

дедушка


Bản dịch: ông
Chuyển ngữ: [dèdushka]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Мужской
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный дедушка дедушки
Родительный дедушки дедушек
Дательный дедушке дедушкам
Винительный дедушку дедушек
Творительный дедушкой дедушками
Предложный о дедушке о дедушках
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này