You can change this website language: English

Tự đăng ký

брат


Bản dịch: anh
Chuyển ngữ: [bràt]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Мужской
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный брат братья
Родительный брата братьев
Дательный брату братьям
Винительный брата братьев
Творительный братом братьями
Предложный о брате о братьях

Ví dụ về sử dụng
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này