пятьдесят


Bản dịch: 50 - năm mươi
Chuyển ngữ: [pit'disyàt]

Thành phần câu văn: Числительное

Падежи


Именительный пятьдесят

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này