коробка


Bản dịch: cái hộp
Chuyển ngữ: [korobka]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Женский
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный коробка коробки
Родительный коробки коробок
Дательный коробке коробкам
Винительный коробку коробки
Творительный коробкой коробками
Предложный коробке коробках

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này