Tự đăng ký

коробка


Bản dịch: cái hộp
Chuyển ngữ: [korobka]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Женский
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный коробка коробки
Родительный коробки коробок
Дательный коробке коробкам
Винительный коробку коробки
Творительный коробкой коробками
Предложный коробке коробках
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này