потолок


Bản dịch: trần nhà
Chuyển ngữ: [patalòk]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Мужской
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный потолок потолки
Родительный потолка потолков
Дательный потолку потолкам
Винительный потолок потолки
Творительный потолком потолками
Предложный потолоке потолках
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này