Tự đăng ký

потолок


Bản dịch: trần nhà
Chuyển ngữ: [patalòk]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Мужской
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный потолок потолки
Родительный потолка потолков
Дательный потолку потолкам
Винительный потолок потолки
Творительный потолком потолками
Предложный потолоке потолках

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này