часы


Bản dịch: đồng hồ
Chuyển ngữ: [chasy]

Ví dụ về sử dụng

Подскажите часы работы выставки? [patskazhite chasy raboty vystafki?] - Xin bạn cho biết giờ làm việc của triển lãm?Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này