You can change this website language: English

Tự đăng ký

ключ


Bản dịch: chìa khóa
Chuyển ngữ: [klyùch]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Мужской
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный ключ ключи
Родительный ключа ключей
Дательный ключу ключам
Винительный ключ ключи
Творительный ключом ключами
Предложный о ключе о ключах
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này