пианино


Bản dịch: đàn piano
Chuyển ngữ: [pianìna]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Средний
Số:

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный пианино пианино
Родительный пианино пианино
Дательный пианино пианино
Винительный пианино пианино
Творительный пианино пианино
Предложный пианино пианино

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này