You can change this website language: English

Tự đăng ký

беременность


Bản dịch: sự mang thai
Chuyển ngữ: [birèminast']

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Женский
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный беременность беременности
Родительный беременности беременностей
Дательный беременности беременностям
Винительный беременность беременности
Творительный беременностью беременностями
Предложный о беременности о беременностях
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này