Tự đăng ký

море


Bản dịch: biển cả
Chuyển ngữ: [mòr’eh]

Ví dụ về sử dụng

В прошлом году мы были на море. [f pròshlam gadù my b`yli na mòri] - Năm ngoái chúng tôi đã đi biển.
У вас есть морепродукты? [u vas est' moreprodukty?] - Nơi các bạn có các món thủy sản không?
чёрное море [chòrnaje mòre] - biển đenBạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này