You can change this website language: English

Tự đăng ký

бегать


Bản dịch: chạy
Chuyển ngữ: [bègat']

Thành phần câu văn: Глагол

Ví dụ về sử dụng

бегать за женщиной / за мужчиной [bègat' za zhènshhinoj za mushhìnoj]Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này