You can change this website language: English

Tự đăng ký

чай


Bản dịch: trà
Chuyển ngữ: [chaj]

Ví dụ về sử dụng

Есть ли в номере чайник? [jest' li v nòmiri chàjnik?] - Trong phòng nghỉ có ấm nước không?
Принесите мне горячий чай с лимоном [prinisìti mn'eh garyàchij chaj s limònam] - Xin hãy mang đến cho tôi chén trà nóng với chanhBạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này