You can change this website language: English

Tự đăng ký

карандаш


Bản dịch: bút chì
Chuyển ngữ: [karandàsh]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Мужской
Số:

Ví dụ về sử dụng

Я рисую карандашом [ya risùyu karandashòm] - Tôi vẽ bằng bút chìBạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này