You can change this website language: English

Tự đăng ký

Ví dụ về sử dụng

Я поздравляю тебя с днём рождения! [ya pazdravl'àyu tib'àh s dn'òm razhdèniya] - Tôi xin chúc mừng sinh nhật bạn!Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này