You can change this website language: English

Tự đăng ký

аппетит


Bản dịch: ngon miệng
Chuyển ngữ: [apetit]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Мужской
Số:

Ví dụ về sử dụng

перебить аппетит [piribìt' appitìt] - làm mất khẩu vị
Приятного аппетита! [priyàtnava appitìta] - Xin chúc bạn ngon miệng!Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này