You can change this website language: English

Tự đăng ký

аспирантка


Bản dịch: nữ nghiên cứu sinh
Chuyển ngữ: [aspirantka]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Женский
Số:
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này