Tự đăng ký

быстро


Bản dịch: nhanh lên
Chuyển ngữ: [b`ystra]

Thành phần câu văn: Наречие

Ví dụ về sử dụng

Я быстро печатаю на компьютере. [ya b`ystra pichàtayu na kamp'jùteri] - Tôi gõ máy tính rất nhanh.Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này