Tự đăng ký

восточный


Bản dịch: phía đông
Chuyển ngữ: [vastochnyj]

Thành phần câu văn: Прилагательное
Giống: Мужской

Ví dụ về sử dụng

Восточный Тимор [vostòchnyj timòr] - Đông Timor



Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này