Tự đăng ký

встретиться


Bản dịch: đón gặp
Chuyển ngữ: [fstretit`sya]

Thành phần câu văn: Глагол

Ví dụ về sử dụng

когда мы можем встретиться? [kagdà my mòzhim vstrètitsa] - khi nào chúng ta có thể gặp được nhau?Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này