Tự đăng ký

гостиница


Bản dịch: khách sạn
Chuyển ngữ: [gastinitsa]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Женский
Số:

Ví dụ về sử dụng

В аэропорту есть гостиница? [v airapartù jèst' gastìnitsa] - Tại sân bay có khách sạn không?Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này