двое


Bản dịch: hai
Chuyển ngữ: [dvoe]

Thành phần câu văn: Числительное

Ví dụ về sử dụng

: двоеточие [dvaitòchije] - : hai chấmBạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này