ложка


Bản dịch: cái thìa
Chuyển ngữ: [lòshka]

Ví dụ về sử dụng

десертная ложка [disèrtnaya lòshka ] - thìa cho món tráng miệng
ложка для супа [lòshka dlya sùpa] - thìa ăn súp
чайная ложка [chàjnaya lòshka] - thìa uống tràBạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này