Tự đăng ký

завтракать


Bản dịch: ăn sáng
Chuyển ngữ: [zaftrakat']

Thành phần câu văn: Глагол

Ví dụ về sử dụng

Пора завтракать! [parà zàftrakat' ] - Đã đến lúc ăn sáng!Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này