задавать


Bản dịch: đặt câu hỏi
Chuyển ngữ: [zadavat`]

Thành phần câu văn: Глагол

Ví dụ về sử dụng
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này