менять


Bản dịch: thay đổi
Chuyển ngữ: [menyat`]

Ví dụ về sử dụng

Здесь можно обменять валюту? [zdès' mòzhna abminyàt' valyùtu] - Tại đây có thề đổi tiền được không?
Могу я поменять свой номер на другой? [mogu ya pomenyat' svoj nomer na drugoj?] - Tôi có thể đổi phòng này lấy phòng khác được không?
отменять встречу [atminyàt' vstrèchu] - hủy bỏ cuộc hẹnBạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này