Tự đăng ký

обещать


Bản dịch: hứa hẹn
Chuyển ngữ: [abeshhat`]
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này