Tự đăng ký

помочь


Bản dịch: giúp đỡ
Chuyển ngữ: [pomoch`]

Thành phần câu văn: Глагол

Ví dụ về sử dụng

Вы можете мне помочь? [vy mòzhite mne pamòch'] - Bạn có thể giúp được tôi không?
Могу я вам помочь? [magù ya vam pamòch`] - Tôi có thể giúp bạn được không?Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này