Tự đăng ký

являться


Bản dịch: có mặt
Chuyển ngữ: [yavl`yat`sya]

Thành phần câu văn: Глагол

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này