Tự đăng ký

иметь


Bản dịch: có
Chuyển ngữ: [imet']

Ví dụ về sử dụng

иметь роман [im'et' ramàn]Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này